top of page

Hans Hus er et arkitektkontor hvis formål er å tegne hus.

De fleste oppdragene på kontoret dreier seg om tiltak på eksisterende hus. Prosjektene har fokus på lavt klimagassutslipp og gode rom gjennom å balansere bevaring og modernisering. 

Kontoret har interesse for alle typer arkitekturoppdrag, med en særskilt erfaring knyttet til husprosjekter i ulike former: Eneboliger, flerhuskompleks, tomannsboliger, hytter, ombygginger, restaurering, tilbygg etc.

 

 

Hans-Kristian Hagen har i perioden 2016 til 2021 undervist 2.årsstudenter ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO). I 2021 fikk han opprykk til førsteamanuensis. Han har også undervist i fordypningskurset "Praksis", sammen med arkitekt Jonas Lippestad.

Publikasjoner (trykk for PDF/link):

2021 - "Mer sexy med nybygg" - Domkirkeodden

2019 - Hyttemagasinet - Hytte ved Steinsfjorden

2015 - Nytt Rom - Leilighet Biermanns gate 10

2012 - ArkitekturN 04/12 - Diplomoppgave m/ Mats Resch

2012 - L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI #392 - Diplomoppgave m/ Mats Resch

Foto av Geir Dokken

bottom of page