Hans Hus er et arkitektkontor hvis formål er å tegne hus.

Hans-Kristian Hagen arbeider i halv stilling som universitetslektor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Han har 5 års erfaring fra Knut Hjeltnes arkitekter.

Kontoret har interesse for alle typer arkitekturoppdrag, med en særskilt erfaring knyttet til husprosjekter i ulike former: Nye eneboliger, flerhuskompleks, tomannsboliger, hytter, ombygginger, restaurering, tilbygg etc.

Publikasjoner (trykk for PDF):

2019 - Hyttemagasinet - Hytte ved Steinsfjorden

2015 - Nytt Rom - Leilighet Biermanns gate 10

2012 - ArkitekturN 04/12 - Diplomoppgave m/ Mats Resch

2012 - L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI #392 - Diplomoppgave m/ Mats Resch

Foto av Geir Dokken