Restaurering - Jongskollen 27

Samarbeid med Knut Hjeltnes arkitekter

2018

Restaurering av Geir Grungs eget eksperimenthus fra 60-tallet. Nåværende eier ønsker å balansere en restaurering med en modernisering.