top of page

Restaurering av Wenche Selmer-hus i Granstuveien

Utomhus 2023

Huset ble tegnet av Wenche Selmer på 60-tallet, men er i ettertid blitt pusset opp til det ugjenkjennelige så en del av de originale kvalitetene er borte. Restaureringen er fasedelt der første fase dreier seg om utomhus med reparasjon av murer og trapper, ny marktegl og skiferheller samt opprustning av fasadene. Beslag og omramminger tilbakeføres til Wenche Selmers egen rød mens den irreversible malte kledningen males i en variant av Wenche Selmer-rød, bare hakket lysere.

 

Utført av Øivind Frivoll AS ved Andrei

bottom of page