20 10 31 Oversikt.jpg

Nytt verkstedsbygg, Follo Museum

åpen idekonkurranse 2020

Situasjonsplan.JPG
Snitt.JPG
20 11 07 Inngang.jpg
20 11 08 Nedsiden.jpg
20 11 08 Verksted interiør.jpg