top of page
20 10 31 Oversikt.jpg

Nytt verkstedsbygg, Follo Museum

åpen idekonkurranse 2020

Situasjonsplan.JPG
Snitt.JPG
20 11 07 Inngang.jpg
20 11 08 Nedsiden.jpg
20 11 08 Verksted interiør.jpg
bottom of page