top of page
Plan 1etg.PNG

Ombygging av "byggmesterfunkis" i Oslo

kjeller ferdigstilt 2022

rammesøknad byggetrinn 2 jan 2023

oppstart 1.etg vinter 2023

bottom of page