A-011 Ny plan 1etg 1til75 A3.jpg

Ombygging av "byggmesterfunkis" i Oslo

kjeller under bygging vår 2022

oppstart 1.etg vinter 2023

A-020 Nytt snitt A-A 1til50 A3.jpg
21 10 04 Fasade gate 1til75 A3.jpg