22 09 22 Plan hovedetasje 1til50 A3.jpg

Innvendig ombygging av leilighet på Keyserløkka

oppstart august 2022, planlagt ferdigstilt årrskiftet 22/23

21 10 14 Loft furu sofa delt - lysere.png
PXL_20220919_081915734.jpg
PXL_20220919_081850272.jpg
PXL_20220919_081959436.jpg
PXL_20220902_080817909.jpg