Hytte - Loreåsen #2

2018

Ny hytte på nabotomta til Loreåsen #1